logo
Logo

Gizlilik Politikası
Son güncelleme: 21/12/2023
Güvenliğiniz bizim için önemlidir. Bu nedenle, bizimle paylaştığınız kişisel veriler özenle korunmaktadır.
Veri sorumlusu olarak, scoutmatik kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz; hangi kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemlerimiz ve hukuki nedenlerimiz, işlenen verilerle ilgili haklarınız.

Toplanan Kişisel Veriler, Toplama Yöntemi ve Hukuki Dayanak
IP adresiniz ve kullanıcı ajanı bilgileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen analiz sağlayıcıları, reklam ağları, arama bilgisi sağlayıcıları ve teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan alınabilir. Bu veriler, yalnızca analiz amacıyla çerezler gibi teknolojiler kullanılarak elde edilir ve yalnızca analiz amacıyla kaydedilir, saklanır ve güncellenir; meşru çıkarlar işleme koşuluna dayanarak, hizmet ve sözleşme ilişkimizin çerçevesi ve süresi boyunca.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel veriler, yalnızca sunduğumuz hizmetlerin gereksinimlerini karşılamak, bu hizmetlere erişmenizi ve bundan faydalanmanızı sağlamak, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınıza göre iyileştirmek, yasal çerçeveler içinde daha kapsamlı hizmet sağlayıcılarla sizi buluşturmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenecektir. Bu veriler, sözleşme ve hizmet süresi boyunca ilgili ve orantılı bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Aktarılması Alıcıları ve Amaçları
Bizimle paylaştığınız kişisel veriler, hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz yerli ve uluslararası üçüncü taraflara, kurum ve kuruluşlara, sözleşme ilişkilerimiz ve iş birliklerimiz olduğunda, gerekli teknik ve idari tedbirler alındığında, talep edildiğinde yasal ve idari otoritelere aktarılabilir.

Kişisel Verisi İşlenen Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Madde 11'e göre herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki hakları kullanabilir:
a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Kişisel verilerin düzeltilmesinin veya silinmesinin veya yok edilmesinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın tazminini isteme.

Yukarıda listelenen hakları kullanmak için, bizimle iletişim formu üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İletişim
Sizlere hizmet sağlamak ve analizler yapmak amacıyla, gerekli kişisel verilerinizin bu gizlilik ve kişisel veri işleme politikasına uygun olarak işlenip işlenmeyeceğine tamamen serbestçe karar verebilirsiniz. Sitenin kullanımına devam ederek, kabulünüzün tarafımızca kabul edileceği varsayılır. Daha detaylı bilgi için lütfen anasayfadaki iletişim formu ile bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.